KOI ICO ICO (KOI)

Below is the ICO (Initial Coin Offering) information for KOI ICO (KOI).

Name:
KOI ICO
Symbol:
KOI
Summary:
We take the Blokchain beyond the limits of Technology
ICO Start:
2019-03-01 (UTC)
ICO End:
2019-04-30 (UTC)